PHU INCO

Produkcja masztów, montaż i transport

Zalesie 1
37-205 Zarzecze
NIP: 741-173-43-80
Telefon: 883-545-791
Email: maszty@masztyinco.pl

Transport: Zarzecze, Ostróda

Serwis i Pomiary


Do montażu masztów i napinania odciągów używamy specjalistycznych przyrządów, które pozwalają na precyzyjne i właściwe napięcie lin a tym samym na wydłużenie okresu ich użytkowania. Zbyt luźne napięcie odciągów może być powodem zwiększonej pracy konstrukcji. Podczas wiatrów/porywów, mogą powstać mikropęknięcia ciągnące za sobą pęknięcia w miejscach spawanych. Zbyt mocne napięcie prowadzi natomiasto do zbyt szybkiego zużycia lin odciągów, które należy korygować kilka razy do roku a z czasem zachodzi zbyt szybka potrzeba ich wymiany.


Wykonujemy także usługi związane z pomiarem/korektą napięcia lin w konstrukcjach masztów i nie tylko, w których do mocowania/stabilizacji użyto liny stalowe o średnicy 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm. Aby sprawdzić prawidłowe napięcie nie zachodzi potrzeba ingerencji w elementy mocujące. Na podstawie wykonanych pomiarów certyfikowanym urządzeniem sporządzany jest stosowny protokół zdawczy. W trudno dostępnych miejscach oraz gdy warunki techniczne na to pozwolą, istnieje możliwość przeprowadzenia pomiarów za pomocą dostępu linowego. Na przeprowadzanie prac wysokościowych o dostępie linowym posiadamy stosowne certyfikaty uprawniające do wykonywania powierzonego zlecenia.


Przykładowe realizacje:


Serwis masztu, sprawdzenie stopnia napięcia odciągów oraz korekta w naciągu.

Pomiar stopnia napięcia odciągów masztu 65 metrów wysokości dostrzegalni.

Serwis konstrukcji masztu o wysokości 24 metrów.